Vi erbjuder säkra och robusta lager- och förrådslösningar

Se våra lösningar och erbjudanden för lager och förråd direkt.

Men hjälp av modern teknik och effektiv administration kan vi erbjuda kostnadseffektiva förråds och lagerlösningar. Grundtanken är att man som hyresgäst sköter mycket själv. När man blivit kund använder man sin mobiltelefon som “nyckel”. Detta gör att man har tillgång till sitt utrymme/förråd när det passar, normalt mellan 06 – 23 vardag som helg. Larm och videoövervakning upprätthåller säkerheten, vi fjärrövervakar våra lokaler via internet. Våra lokaler håller en anonym profil för att inte locka “fel personer” till lokalerna

Några viktiga principer och förutsättningar för vår verksamhet:

  •  Vi har inget bemannat kontor, bokföring och ekonomi utförs av inhyrd konsult.
  • Det går inte att nå oss på telefon och vi besvarar inga förfrågningar över telefon då vi vill ha all korrespondens dokumenterad på e-post för båda parters säkerhet och tydlighet. Samt att vi har som ambition att hålla vår verksamhet så kostnadseffektiv som möjligt.
  • Våra säkerhet och låslösningar kräver visst förståelse kring tekniska lösningar så om ni känner er osäker kring att använda elektroniskt passerkort eller er mobiltelefon som nyckel så kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande så fförklarar vi mer.
  • Vårt koncept bygger på att du som kund sköter dig själv via de tekniska hjälpmedel som vi installerat i våra lokaler.
  • Alla kunder måste uppvisa hur de löst försäkring av sin egendom, skickar ni in kopia på försäkringsbrev som omfattar förvarad egendom i våra lokaler. Via skannat/e-post eller ordinarie postgång.

Det ni inte hittar på denna hemsida kan ni ta kontakt med oss på vår e-postadress info@hyrplats.se. Vi bevakar dagligen e-posten och oftast svarar vi inom några timmar dagtid.