Uppsägning / avbokning

Följande gäller vid uppsägning av förråd som man fått tillgång till då tillämpas uppsägning.

Vid avbokning av ett förråd som man ännu inte fått tillgång till tillämpas avbokning. Vid avbokning återbetalas bokningsavgiften.

Uppsägningsvillkoren är: Avtalet kan sägas upp av Företaget eller Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av hyresavtalet skall ske skriftligen och vara HyrPlats tillhanda senast den sista i månaden innan avtalet avslutas, i annat fall förlängs Avtalet en månad till.

Vid avbokning eller uppsägning skickas ett e-post meddelande till info@hyrplats.se med uppgifter om avtalsnummer, namn samt från vilket datum avtalet skall avslutas.