Affärsidé

Att erbjuda företag och privatpersoner förvaringslösningar med hög självservice- och säkerhetsnivå.Vi prioriterar kvalitet, säkerhet. Vi jobbar intensivt med att skapa så kostnadseffektiva lösningar som möjligt utan att tumma på vår grundide.

Vi bygger exempelvis våra förråd med plywood från Plyfa i Hassela som vi köper i stora partier för att hålla ner kostnaden. Vi för tuffa förhandlingar med våra hyresvärdar då vi driver verksamheten i hyrda lokaler. I framtiden kommer vi också jobba med egna fastigheter för att kunna effektivisera kostnadsbilden ännu mer med bibehållen kvalitet och service.